SCROLL DOWN

Hãy hỏi mọi thứ
bằng chính ngôn ngữ
của bạn.

Tư vấn qua Kakao Talk

Dịch vụ được tạo ra ở Ansan,
thành phố có tỷ lệ
người nước ngoài cư trú đông số 1

Theo tiêu chuẩn khảo sát của Bộ Hành Chính
và An Ninh năm 2023

Tư vấn qua Kakao Talk

Thông tin rất cần thiết
cho người đang làm việc
tại Hàn Quốc

Thông tin Visa/ Bất động sản/ Việc làm

Tư vấn qua Kakao Talk

Thông tin rất cần thiết
cho người đi du lịch
tại Hàn Quốc

Thông tin Quán ngon/ Tham quan/ Giao thông

Tư vấn qua Kakao Talk

Tư vấn chatting
đa ngôn ngữ
mọi lúc mọi nơi

Tư vấn qua Kakao Talk
  • 사업자명 : 한국다문화복지진흥회
  • 대표자 : 고천성사업자등록번호 : 663-21-01464 전화번호 : 0507-1416-5337
  • 소재지 : 경기도 안산시 단원구 원포공원1로59 A동 5층 1호이메일 : gcs@kmcw.or.kr