เลื่อน

ลองสอบถาม
อะไรก็ได้
เป็นภาษาของคุณ

ปรึกษากาเกาทอล์ค

บริการที่สร้างขึ้น
โดยเมืองอันซัน เมืองอันดับ 1
ที่มีจำนวนชาวต่างชาติอาศัยอยู่

อ้างอิงจากการสำรวจของกระทรวงการบริหารราชการและความมั่นคงปี 2023

ปรึกษากาเกาทอล์ค

ข้อมูลสำคัญ
สำหรับคุณ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น วีซ่า/อสังหาริมทรัพย์/การเปลี่ยนงาน ฯลฯ

ปรึกษากาเกาทอล์ค

ข้อมูลสำคัญ
สำหรับคุณ
ที่มาท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร/การท่องเที่ยว/การคมนาคม ฯลฯ

ปรึกษากาเกาทอล์ค

การให้คำปรึกษา
ผ่านแชทหลายภาษา
พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา

ปรึกษากาเกาทอล์ค
  • 사업자명 : 한국다문화복지진흥회
  • 대표자 : 고천성사업자등록번호 : 663-21-01464 전화번호 : 0507-1416-5337
  • 소재지 : 경기도 안산시 단원구 원포공원1로59 A동 5층 1호이메일 : gcs@kmcw.or.kr